Company Logo

Administrace

Instalatér

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikáty: výuční list, závěrečné vysvědčení, osvědčení o absolvování kursu svařování plastů, mědi, oceli

Partneři při výuce odborného výcviku: Šťastný-INSTALACE Vysoký Chlumec, Pokorný-INTOP Sedlčany,Skalický - INSTALATÉR, Kuhnel - INSTERM Vojkov, Vondra – INSTALACE Sedlčany, Novák - MONTÁŽE,Pech – VODOINSTALACE, Petrides.VTP Praha, Kadlec-JAKA Vrchotovy Janovice, Maceška – INSTALACE, MONTÁŽE Olbramovice, Budín – VODA, TOPENÍ Votice, Slavík – INSTALACE Votice, Dinga – ENERGOTECH Praha,  Dohnal – INSTALACE Červený Újezd, Čejda – INSTALACE Štileček, Mikota – SYMITOP Tábor

Uplatnění na trhu práce: velmi dobré

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Odborný profil absolventa:

Absolvent učebního oboru instalatér

- je připraven  samostatně vykonávat instalatérské  práce, tj. montáž, opravy a údržbu  vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené  a  teplé  vody,  kanalizace, topení  a plynu včetně montáže   armatur,   zařizovacích   předmětů   a  spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby

- má všeobecné znalosti o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu především v těchto oblastech:

- zdroje a získávání energie - rozvodné systémy  a jejich  uspořádání, včetně materiálu a zásad montáže - princip a využití základních armatur  - provozní podmínky sítí

- umí se orientovat a číst průvodní technickou instalační dokumentaci  a  kreslit  montážní  náčrty. Na základě této dokumentace umí zpracovat výpis materiálu a  sestavit kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi

- má základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření se zaměřením   na   aplikaci   těchto   systémů   do  vnitřních instalačních rozvodů a zařízení

- orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem - používá  při montáži  a doporučuje  zákazníkovi pouze  řádně ověřené a certifikované výrobky

- zná  a  dodržuje  bezpečnost  práce,  používá  mechanizované nástroje a speciální zařízení  v souladu s platnými předpisy pro jejich provoz - respektuje ve své  odborné praxi pravidla ochrany životního prostředí

2. Uplatnění absolventů

Učební  obor   instalatér  připravuje  na   výkon  pracovních činností povolání instalatér.

3. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který  úspěšně vykonal závěrečnou  zkoušku se může ucházet  o  přijetí  do   studijního  oboru  SOU  pro  absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i  na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

Motivační program

Podniková stipendia

Naši partneři
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.