Company Logo

Administrace

Přijímací řízení

Střední odborné učiliště Sedlčany o.p.s. vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí do prvního ročníku vzdělání ve školním roce 2018/19

Termín pro podání přihlášky

Do 1. března 2018 

Přijímací zkoušky

Žáci přihlášení k přípravě v učebním oboru přijímací zkoušku žáci nekonají. Uchazeči budou přijímáni do naplnění maximálního počtu přijímaných žáků. Pořadí přijímaných žáků bude stanoveno na základě průměrného prospěchu v 1. pololetí ročníku, kdy žák ukončuje povinnou školní docházku.

Maximální počty žáků přijímaných ke studiu

Kód oboru

Název oboru

Počet přijímaných žáků

2368H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

20

2351H/01

Strojní mechanik

20

3667H/01

Zedník

20

3652H/01

Instalatér

20

6441L/51

Podnikání – denní forma

20

6441L/51

Podnikání – dálková forma

20

Adresa školy:

Střední odborné učiliště Sedlčany o.p.s. 
Na Červeném Hrádku 766
 
264 01 Sedlčany
tel.: 318 821 680

Tiskopis přihlášky získáte:

1)    Na základní škole od třídního učitele nebo výchovného poradce 

2)    Na naší škole v sekretariátu školy (kontakt: Michaela Dvořáková, 
 318 821 680, 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3)    stáhnout si ji pro učební obory můžete zde 

4)    stáhnout si ji pro nástavbové studium můžete zde

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen "přihláška") jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak:

 

  1.  vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky
  2. doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia
  3.  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je v souladu se zvláštním právním předpisem. Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
  4. rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou,
  5. doklad o splnění povinné školní docházky v případě uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,
  6. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
  7. Součástí přihlášky nemusí být doklady nebo jejich ověřené kopie uvedené v odstavci 1, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.
  8. Závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem, popřípadě středního vzdělání s maturitní zkouškou, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy
  9. Závěrečné vysvědčení osvědčující splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy
  10. V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka, pokud ředitel školy uchazeči nesdělí, že úřední překlad nevyžaduje. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

Motivační program

Podniková stipendia

Naši partneři
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.